DR C TUNA VITALIZING GARLIC OIL 30ML

1104166

رؤني سيري ذياندنةوةي قذ

لةطةل ثيَكهاتة سةرنج راكيَشةكةي  رؤني سير بؤ ذياندنةوةي قذ كة دةولةمةندة بة رؤني طولةبةرؤذة و رؤني ئالمؤندي شيرين و ظيتامين E ,قذةكةت طةشاوة و جوانتر دةردةكةويَت و راستةوخؤ  هةست بة نةرميةكةي ئةكةيت.

ضؤنيةتي بةكارهيَناني : رؤنةكة بدة لة ناوضةي دياريكراو بؤ ماوةي سيَ خولةك و دواتر بة هيَمني دايبهيَنة, بؤ ئةنجاميَكي باشتر هةفتةي دووجار بةكاريبهيَنة لةطةل تةواوكردني ثرؤسةي ثاراستني قذةكةت بة بةكارهيَناني شامثؤ و ماسكي سيري ذياندنةوةي قذ.

Category: